Privacyverklaring Enjoy Today

Waarom deze privacyverklaring?

Voor Enjoy Today zijn privacy en een veilige omgeving van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe wij de privacy van betrokkenen beschermen. Daarnaast geeft deze verklaring ook inzicht in de doelen van de verwerking van persoonsgegevens door Enjoy Today en waar je met je vragen terecht kunt.


Welke gegevens verzamelen wij?

Enjoy Today verzameld uitsluitend de volgende noodzakelijk contactgegevens van personen om contact te onderhouden:

  • Naam
  • E-mail adres


Hoe verzamelen wij gegevens?

Enjoy Today verzamelt nooit persoonsgegevens die zonder toestemming van de betrokkene verkregen zijn en niet rechtstreeks afkomstig zijn van de betrokkene. Dit gebeurd via volgende kanalen:

  • Contactformulieren website
  • Vrijwillige inschrijvingen voor het ontvangen van nieuwsbrieven van Enjoy Today
  • Vrijwillige inschrijvingen om op de hoogte gehouden te worden van de activiteiten en nieuws van Enjoy Today


Waarvoor gebruiken wij gegevens?

Wij gebruiken de contactgegevens uitsluitend voor het uitsturen van onze nieuwsbrieven. 


Waar worden jouw gegevens opgeslagen? 

Enjoy Today slaat alleen e-mailadressen op. Voor het uitsturen van onze nieuwsbrieven maken we gebruik van Mailchimp, een email marketing provider, die gecertificeerd is voor het EU-US Privacy Shield. Met deze verwerker hebben we een verwerkingsovereenkomst. MailChimp houdt een database bij van de mailadressen voor Enjoy Today.

Andere persoonsgegevens zoals telefoonnummer en naam worden niet opgeslagen.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Wij bewaren e-mailadressen zolang jij je niet uitschrijft voor onze nieuwsbrieven via de afmeldlink of ons verzoekt jouw e-mail adres te verwijderen. 


Wie heeft er toegang tot jouw gegevens?

Alleen teamleden van Enjoy Today hebben toegang tot jouw gegevens. We geven je gegevens nooit door aan derden.


Wat zijn jouw rechten? 

Jij blijft natuurlijk zelf de baas over je eigen gegevens. Als jij je gegevens wil wijzigen of verwijderen is dat geen probleem. Je kunt jezelf gemakkelijk uitschrijven van onze nieuwsbrief met een link die in de elke nieuwsbrief wordt vermeld. Wij verwijderen dan jouw e-mailadres uit de database. Wil je een ander e-mailadres opgeven dan kun je dit doen via onze website of door ons te mailen op info@enjoytoday.amsterdam.


Waar kun je terecht met je vragen?

Voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met de Community manager van Enjoy Today.

Mailen: info@enjoytoday.amsterdam