Afbeelding

eten & drinken

Het Amsterdam University College (AUC) is een honours-opleiding in Liberal Arts & Sciences van de UvA en de VU samen. Bijna de helft van de studenten zijn internationale studenten, met meer dan 40 nationaliteiten is Engels de voertaal bij het University College. 

Bij de studenten van het University College leeft de wens om de coffee corner en het restaurant (deels) zelf te beheren. Dit vormt een interessante kans voor de studenten om sterker betrokken te zijn bij de gemeenschap die AUC vormt. Binnen AUC zijn er al vele initiatieven opgestart en er is een sterke energie om ze vorm te geven. De voedingsbodem voor een dergelijk project is zeer zeker aanwezig. 

Voor de studenten is het belangrijk dat het aanbod overeenstemt met de interationale behoeften en voedingspatronen en in overeenstemming is met de progressieve waarden van de AUC-studentengemeenschap als geheel. Zoals is gebleken uit een uitgevoerde enquête betekent dit onder andere dat de studenten graag duurzaam en gezond aanbod in de kantine zien, hetgeen zich onder andere vertaalt in een balans tussen het aanbod in vegetarische, veganistische en vlees/vis keuzes.

In 2017 zal in samenwerking met de studenten van het AUC gewerkt gaan worden aan de realisatie van dit project.