Onderzoek belevering van food aan het universiteitskwartier

Home        Projects       Onderzoek belevering van food aan het universiteitskwartier

Studenten van HvA Logistics Engineering doen onderzoek naar de belevering van de vernieuwde campus van de UvA. De focus ligt hierbij op het creëren van een duurzame structuur die aansluit op de plannen van de gemeente Amsterdam.

Proces

avatar

Start

In dit onderzoek is Robin de Boer aan het kijken welke foodstromen er gaan lopen naar de vernieuwde campus en welke volumes hierbij kunnen worden verwacht. Het eindresultaat is een logistieke aanleveringsstructuur die aan past in een duurzame stad.

Creators

Robin

Robin is aan de slag als afstudeerder en houdt zich hoofdzakelijk bezig met het in kaart brengen van foodstromen naar het universiteitskwartier.

Opleiding: Logistics Engineering, HvA
Studiejaar: 4
Stagebegeleider: Guido Meijer