Wat is er bekend over voedselverspilling?

Voedselverspilling is in heel veel landen een punt van aandacht. Het verschil zit hem erin hoe hoog het op de agenda staat. In Frankrijk, Italië, Duitsland, Denemarken, Spanje en Nederland nemen ze het voedselverspilling probleem heel serieus. Het gemiddelde in Nederland staat op 34,3 kg vast voedsel per persoon per jaar wat verspild wordt. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen zijn de producten die het meest worden verspild en 9,5% van het door consumenten gekochte voedsel (bijvoorbeeld bij de supermarkt) wordt nog verspild in Nederland. Dit gebeurt vooral via rest- en gft-afval.  

Het gemiddelde aantal kilo’s wat in Nederland nog wordt verspild is al flink gedaald wanneer je kijkt naar de cijfers van voorgaande jaren. Volgens het Voedingscentrum was het in 2010 48 kg per persoon per jaar, in 2013 was dit 47 kg en in 2016 was dit 41 kg. Wij zijn dus met zijn allen minder voedsel gaan weggooien wat een goed teken is. Maar dit kan nog beter want we zijn er nog niet. 

De Stichting Samen Tegen Voedselverspilling heeft een gezamenlijk (van alle aangesloten bedrijven en publieke organisaties) doel, namelijk: het aantal voedselverspilling met de helft verminderen in Nederland in 2030. Wanneer dit is behaald worden we koploper in voorbeeld het realiseren van Sustainable Development Goal 12.3. Dit doel is samen met 16 andere doelen opgesteld door landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder dus ook Nederland. Deze doelen zijn gestart in 2015 en lopen tot 2030.  

Definitie 
Voedselverspilling staat voor voedsel wat wordt verspild. Dit gebeurt wanneer het niet wordt gebruikt voor menselijke consumptie, terwijl het daarvoor wel geproduceerd is. Onvermijdbare voedselverliezen zoals schillen, eierschalen en theeresten worden hierbij niet meegerekend.  

Cijfers 

 

2016 

2019 

Daling percentage 

Vast voedsel (in kg per persoon)  

41,2 

34,3 

17% 

Huishoudelijk afval (in kg per persoon) 

30,4 

26,5 

13% 

Gekochte voedsel (in kg per persoon) 

11,1 

9,5 

14% 

Vloeistoffen (in L per persoon)  

57,3 

45,5 

21% 

 

De gemiddelde voedselverspilling in Nederland is 34,3 kilogram per persoon per jaar aan vast voedsel (inclusief zuivel en dikke vloeistoffen). In 2016 was dit 41,2 kilogram wat een daling is van 17%. Er wordt per jaar 26,5 kilogram per persoon gemeten aan huishoudelijk afval. Dit is een daling van 13% ten opzichte van 2016 aangezien het toen 30,4 kg per persoon was. Van al het gekochte voedsel wordt 9,5% verspild en in 2016 was dit 11,1%. Naast het restafval heb je ook vloeistoffen die kunnen worden verspild. Het gemiddeld aantal liter drinken wat per persoon per jaar in de gootsteen of toilet beland is 45,5 Liter per persoon over heel 2019. Zoals alle cijfers is ook dit gedaald ten opzichte van 2016. Toen was het namelijk 57,3 Liter 

Oorzaken 
Wat een grote rol speelt bij voedselverspilling is het gebrek aan kennis over de houdbaarheidsdatum en de verwarring die over dat onderwerp speelt. Veel consumenten weten vaak niet dat er naast THT (ten minste houdbaar tot) ook een TGT (te gebruiken tot) datum bestaat en wanneer ze dit wel weten, vinden ze het vaak lastig om uit te leggen wat het verschil daartussen is. Hierdoor wordt er vaak gezien dat mensen producten weggooien als de THT-datum is verstreken. Bij enorm veel producten kan het gewoon nog veilig geconsumeerd worden na de THT-datum. Wanneer je goed kijkt, ruikt en proeft kan je al duidelijk zien of je het nog kan eten of drinken.  
Dit is echter wel anders met een TGT-datum. De veiligheid is erg laag wanneer je een product consumeert na het verstrijken van de TGT-datum.  
Het is echter een ander verhaal wanneer je het product invriest (wanneer dit mogelijk is uiteraard). Hierdoor wordt de levensduur verlengd of behouden en groeien er minder tot geen bacteriën waardoor je het (gelijk na ontdooien) veilig kan eten.  

Nederland is dus al goed bezig met het verminderen van voedselverspilling. Maar we zijn er zeker nog niet en zullen met zijn alle nog beter ons best moeten doen om dit aantal zoveel mogelijk terug te dringen. Met deze informatie hoop ik meer bewustzijn te creëren en elkaar daarin te helpen. Want samen zullen we het moeten doen.  

Volgende week leg ik uit wat de effecten van de COVID-19 pandemie zijn op de voedselverspilling in ons land. Tot volgende week!