Afstudeeronderzoek over voedselverspilling bij banqueting

Voedselverspilling is in heel veel landen een punt van aandacht. Het verschil zit hem erin hoe hoog het op de agenda staat. In Frankrijk, Italië, Duitsland, Denemarken, Spanje en Nederland nemen ze het voedselverspilling probleem heel serieus. Het gemiddelde in Nederland staat op 34,3 kg vast voedsel per persoon per jaar wat verspild wordt. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen zijn de producten die het meest worden verspild en 9,5% van het door consumenten gekochte voedsel (bijvoorbeeld bij de supermarkt) wordt nog verspild in Nederland. Dit gebeurt vooral via rest- en gft-afval.  

Veel studenten doen een afstudeeronderzoek aan het einde van hun stage. Voor Enjoy Today en Facility Services wordt dit ook regelmatig gedaan. In dit artikel wil ik je een kijkje geven in een afstudeeronderzoek van een groep HvA studenten. In dit onderzoek is er namelijk gekeken naar voedselverspilling tijdens het banqueting proces op de UvA en HvA.  

Wanneer er vergaderingen of meetings worden georganiseerd, voor bijvoorbeeld medewerkers of studiegroepen, staan daar regelmatig hapjes en drankjes bij. Dit wordt geregeld via de banqueting afdeling. CIRFOOD is de hoofdaannemer voor banqueting bij de UvA & HvA en verzorgt catering voor o.a. vergaderingen, lunches, borrels en evenementen. Maar je kunt je voorstellen dat er ook een hoop eten overblijft na zo’n evenement. 

Het onderzoek is uitgevoerd door Leon Benic, Lennart Buijs en Sophie de Bie en namens de groep heeft Leon het onderzoek aan ons toegelicht. Daaruit is het volgende naar voren gekomen:  

Het doel van het onderzoek is allereerst om inzicht te krijgen in de factoren motivatie, vaardigheden en stimulans onder de medewerkers van de UvA en HvA. Wanneer dat inzicht er is, kan het gedrag beïnvloed worden. Dit is namelijk de plek waar de knelpunten liggen. Verder wordt onderzocht hoe deze factoren een invloed kunnen uitoefenen op het personeel om de voedselverspilling tijdens banqueting proces op de UvA en HvA te reduceren. De resultaten hebben de studenten gevonden door middel van een enquête te publiceren, een banqueting evenement zelf bij te wonen en te observeren en door een focussessie te houden met stakeholders.   

Hieruit is gebleken dat de bestellers gemotiveerd raken wanneer zij bewust worden gemaakt van de positieve en negatieve gevolgen. Hierdoor zijn ze bereid om iets duurder voedsel te bestellen en om er meer moeite in te steken om een duurzamere banqueting bestelling te plaatsen. Verder is er gebleken dat het van belang is om te kijken naar waarom het gedrag is zoals het is en wat hier de oorzaken van zijn. Om het gedrag te kunnen beïnvloeden is het noodzakelijk te weten hoe medewerkers de keuzes maken en hoe dat gestimuleerd kan worden. Als derde punt is er ook nog gebleken uit de resultaten dat het banqueting proces veel tijd vereist. De keuzemogelijkheden in het bestelsysteem is enorm en niet is gevisualiseerd. Het bestellen leidt ertoe dat een individueel veel moet nadenken over de bestelling. Hierdoor worden de keuzes nog moeilijker.  

De studenten hebben een paar aanbevelingen gedaan naar aanleiding van het onderzoek. Er wordt aanbevolen om een campagne op de informatieschermen te houden, binnen de UvA en HvA, om zo meer bewustwording te creëren rondom voedselverspilling. Hiernaast wordt ook geadviseerd om het bestelsysteem te visualiseren en gemakkelijker te maken. Om daadwerkelijk minder voedsel achteraf de prullenbak in te zien gaan wordt er aanbevolen om ‘geen reactie = geen lunch’ te hanteren zodat het bestellen makkelijker gaat en minder voedsel overblijft na een evenement. Dit is misschien wat hard maar wel enorm effectief. Tot op heden is er nog weinig zicht of de aanbevelingen zijn doorgevoerd. Door de Coronacrisis wordt er ook nog maar 10% banqueting besteld t.o.v. de periode voor de Coronacrisis dus we gaan het zeker in de gaten houden aankomende tijd. We begrijpen echter ook dat hun prioriteiten op andere vlakken staan in deze periode.  

Namens Enjoy Today wil ik Leon Benic, Lennart Buijs en Sophie de Bie enorm bedanken voor dit onderzoek en het delen hiervan. Er zijn nieuwe inzichten en er wordt weer een stapje in de goede richting gezet.  

Volgende week wordt er in het laatste artikel van deze serie besproken over de voedselverspilling in combinatie met duurzaamheid. Tot volgende week!