Het kennisplatform voor organisaties over het tegengaan van voedselverspilling!

 

No Waste Network is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. We werken nauw samen met de Alliantie Verduurzaming Voedsel, Wageningen UR en andere stakeholders.

De missie is het voorkomen van voedselverspilling en het optimaal verwaarden van reststromen in brancheorganisaties.

Agenda

 

Het No Waste Network platform brengt al ruim 10 jaar op een inspirerende manier  nieuws, inspiratie  en  onderzoeken  om voedselverspilling te verminderen onder de aandacht. Onze doelstelling voorwaarts is om studenten en young professionals centraal te stellen en daarmee een interactief platform te bieden voor stage- en onderzoeksopdrachten rondom voedselverspilling met nieuws, informatie, regelgeving, onderzoeken, en netwerk.

FOOD SERVICE

COLLABORATION