Aanbod eten & drinken op de campussen: steeds meer vega en vegan

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker leren we in de strategische koers van Facility Services (FS). Eten en drinken blijkt een zeer zichtbaar en veelbesproken onderwerp te zijn als het om verduurzamen gaat. Net als met voetbal zijn er heel veel bondscoaches. Om koersvast te kunnen werken aan duurzaamheidsdoelstellingen voor eten en drinken op de campussen hebben we concrete doelstellingen geformuleerd. Een van de meest besproken onderwerpen is de weg naar minder dierlijk eiwit in ons eetpatroon. Hoe bereiken we dat en wat doen we eraan?

Als we naar landelijke cijfers kijken (grootschalig onderzoek in 2020 in opdracht van CBS) dan zien we het volgende:

Aandeel bevolking NL 18+ Volledig plantaardig

Nooit vlees, nooit vis, niet volledig plantaardig

Nooit vlees, wel vis (pescotariër) Max. 4 dagen per week vlees (flexitariër) 5-6 dagen per week vlees Elke dag vlees
18-25 jarigen 0,5  3,0 2,7  39,3  28,8  25,8
HBO, WO bachelor  0,3  2,6  3,6  46,1  29,2  18,2
WO master, doctor  1,9  2,7  5,3  49,1  29,6  11,3

In de recente analyse van de voedselagenda van de Rijksoverheid worden enkele relevante conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. Een daarvan luidt als volgt: “een verschuiving van de balans in de consumptie van dierlijke en plantaardige eiwitten van de huidige 60/40-verhouding naar 50/50 in 2030 te realiseren. Dit is een ambitieus doel”.

Het beleid van FS eten en drinken stuurt op zowel aanbod als consumptie. Keuzevrijheid is daarbij belangrijk, we willen zoveel mogelijk mensen meenemen in de transitie en zo min mogelijk mensen vervreemden die dan geen gebruik meer maken van de cateringvoorzieningen omdat ze nog niet klaar zijn om vlees te laten staan. Wij zijn er met onze dienstverlening voor iedereen en willen geen mensen uitsluiten. Bovendien kunnen wij studenten en medewerkers die niet meer in de cateringlocaties komen ook niet stimuleren om hun eetpatroon aan te passen.

Daar waar de doelstelling van de overheid is om in 2030 50% van de Nederlandse consumptie vleesvrij te laten zijn is de doelstelling van FS om dit in 2026 te hebben bereikt, en bij voorkeur meer.

Hieraan werken we met meerdere instrumenten. Door in stappen het aanbod aan te passen naar steeds meer vegetarische en veganistische keuzes in de cateringlocaties. Er lopen pilots op verschillende locaties waaruit we leren tot welke niveau we vegetarisch en veganistisch kunnen verhogen zonder dat dit leidt tot hogere verspilling en het weglopen van klanten bij de catering.

We kunnen sinds kort per locatie inzichtelijk maken wat het aanbod is en wat er wordt gekocht/geconsumeerd, ingedeeld in vegetarisch, veganistisch en overig. Die inzichten gaan ons echt helpen.

Het lectoraat Psychologie voor een duurzame stad van de HvA helpt ons met het bedenken en inzetten van de juiste interventies om gedragsverandering te realiseren.

Om een tipje van de sluier op te lichten; inmiddels is op de catering locaties van UvA en HvA – gemeten over de maanden maart en april van 2022 ten opzichte van dezelfde maanden in 2019 – het aandeel vlees in de verkoop met 13% afgenomen. Meer dan 50% van het assortiment is al vegetarisch of veganistisch. De periode waarover we nu kunnen meten is nog erg kort, maar de eerste cijfers zijn veelbelovend en aanzienlijk beter dan de landelijke gemiddelden.

Met al deze acties vertrouwen we erop dat we de doelstelling in 2026 gaan halen en zo mogelijk sneller en meer.

In banqueting is vegetarisch de standaard geworden en is er voor bijna alles ook een veganistisch alternatief. Vlees kan nog wel, maar daar moet dan bewust om gevraagd worden.

Inmiddels zijn op 7 locaties van UvA en HvA koffiemachines te vinden die volledig vegan zijn. Hier is de koemelk vervangen door havermelk. Helaas kan dit op dit moment alleen met poedertoppings omdat de vloeibare melkvarianten (nog?) niet stabiel zijn en voor gebruik geschud moeten worden; dat kan helaas niet in koffiemachines. Bij alle espressobars in de panden zijn uiteraard diverse melkvarianten voor in je cappuccino verkrijgbaar.

Social Media

Benieuwd wat wij plaatsen op Facebook, Instagram en TikTok? Neem dan eens een kijkje op onze social wall!

Neem ook eens een kijkje op het Linkedin account van Enjoy Today!