Als onderdeel van het eiwittransitie, in samenwerking met Enjoy Today en de UvA en HvA, is het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad gevraagd om te onderzoeken hoe consumenten in de UvA en HvA kantines gestimuleerd kunnen worden om meer vegetarische en plantaardige keuzes te maken. Om een meer grip te krijgen op het huidige consumptiegedrag, de drijfveren en belemmeringen daarvan en het breder gedragen sentiment van de doelgroep over het aanbod in de kantines, is bovendien een enquĂȘte gehouden onder UvA- en HvA-studenten en -medewerkers.

 

Het doel van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in gedragsfactoren die een rol spelen bij een duurzame voedselkeuze. Deze gedragsfactoren vormen de basis voor een aantal kansrijke interventie-opties. Het doel van de interventies gaat verder dan alleen het terugbrengen van de uitstoot van de kantine. Facility Services ziet ook een rol voor zichzelf in het opvoeden van een generatie om duurzame keuzes te maken.