Onderzoek kantinebezoek tijdens en na COVID-19

Onderzoek kantinebezoek tijdens en na COVID-19

Onderzoek kantinebezoek tijdens en na COVID-19

Studenten van HvA Master Digital Design hebben onderzoek gedaan naar het kantinebezoek tijdens en na COVID-19. Hoe kunnen studenten zo veilig mogelijk gebruik maken van de kantines en hoe kunnen de kantines zorgen voor een positief effect.

Proces

Start

In dit onderzoek zijn Jessica Helaskoksi, Jim Kraan, Lennart Stoelwinder en Mandy Losk gaat kijken hoe de klantbeleving kan worden verbeterd en de daarbij horende interactie met eet- en drinkfaciliteiten in de UvA en HvA.

Update

In de eerste fase werd er bekeken hoe studenten en medewerkers de kantines zo makkelijk en veilig mogelijk kunnen gebruiken tijdens COVID-19.

In de tweede fase van het onderzoek werd er gekeken hoe de kantines een positief effect kunnen geven aan deze mentale gemoedstoestand van studenten en medewerkers.

Finish

Er is een app ontwikkeld die de veiligheid van de studenten en medewerkers in kantines probeert waar te borgen. Daarnaast is er een concept aangeleverd voor een Augmented Reality-spel met de bedoeling om de saamhorigheid en interactie tussen studenten en medewerkers te bevorderen.

Eet- en drinkbehoefte generatie Z

Eet- en drinkbehoefte generatie Z

Eet- en drinkbehoefte generatie Z

Dit onderzoek is uitgevoerd door Souhaila Chorcho, Myrthe Fromm en Emily Cheung welke gaat over de aansluiting van de kantine in het HvA Wibauthuis op eet- en drinkbehoefte van generatie Z. Ze vroeg zich af welke factoren er een rol spelen bij het eet- en drinkgedrag van generatie Z in de kantine van het Wibauthuis. Het bleek dat de eet- en drinkbehoefte van generatie Z veranderd. Hier moet zo goed mogelijk op worden ingespeeld. Daarom gaat er een enquête worden afgenomen om erachter te komen wat de behoeften van generatie Z zijn. Om welke reden kiest de generatie Z er bijvoorbeeld voor om naar de ondernemer buiten het Wibauthuis te gaan in plaats van naar de kantine?

Creator

souliala-2

Souhaila, Myrthe en Emily

Souhaila Chorcho, Myrthe Fromm en Emily Cheung zijn studenten bedrijfskunde MER. In samenwerking met Enjoy Today hebben ze een onderzoek gedaan naar de eet- en drinkbehoefte van generatie Z.

Onderzoek prijsbeleving

Onderzoek prijsbeleving

Onderzoek prijsbeleving

Lars Bolwerk heeft onderzoek gedaan naar de prijsbeleving in de restaurants van de UvA en HvA. Hij vroeg zich af hoe we de prijs van producten beter ervaren zonder dat de prijs daadwerkelijk verlaagd wordt? Lars is erachter gekomen dat dit voornamelijk kan met behulp van attitudeveranderingen. Dit kan bijvoorbeeld door de sfeer te veranderen of door een bepaald muziekje. Hierbij wordt niet per se het product veranderd.

Dit onderzoek is begonnen op 9 november 2019 en is afgerond op 30 juni 2020.

Creator

Lars Bolwerk

Lars Bolwerk was stagiaire community management bij Enjoy Today. Tijdens zijn stage heeft hij gekeken naar de prijsbeleving in de restaurants van de UvA en HvA. Hij kwam erachter dat deze prijsbeleving vooral kan worden beinvloed door attitudeveranderingen.

Onderzoek weghalen plastic flessen

Onderzoek weghalen plastic flessen

Onderzoek weghalen plastic flessen

Dit onderzoek is uitgevoerd door Emma en gaat over de attitude van studenten wanneer de plastic flessen niet meer verkocht worden. Hoe kan het niet verkopen van plastic flessen in de kantines door iedereen als iets positiefs ondervonden worden?

In dit onderzoek wordt ook gekeken naar de redenen waarom mensen het verkopen van plastic flessen wel of niet nodig vinden.

Dit onderzoek is begonnen op 9 november 2019 en is geëindigd op 20 mei 2020.

Creator

Emma

Emma was stagiaire community management bij Enjoy Today. Ze heeft zich tijdens haar stage bezig gehouden met het belang van plastic flessen.  Wat zal het met de attitude van studenten doen wanneer je plastic flessen uit de verkoop haalt?

Onderzoek gezondere kantine

Onderzoek gezondere kantine

Onderzoek gezondere kantine

Met dit onderzoek wil Vera Prince achterhalen hoe ze het restaurant van het Dokter Meurerhuis gezonder kan maken. Vera gaat hiervoor een enquête afnemen om achter de behoefte en belangen van de studenten en medewerkers te komen. Verder zal ze de cateraar CIRFOOD en de HvA interviewen om erachter te komen wat hun belangen zijn met betrekking tot het aanpassen van het assortiment.

Creator

Vera Prince

Vera Prince was community management bij Enjoy Today. Zij heeft zich tijdens haar stage bezig gehouden met het onderzoek naar een gezondere kantine in het Dokter Meurerhuis.